werkvoorbereiding

Betrokken werkvoorbereider
DarellsOffice kan ad interim optreden als ervaren procesbewaker en aanspreekpunt voor uw bouwproject. We hebben zowel kennis van projectplanning als van de verschillende bouwtechnieken. Bovendien voelen we ons snel betrokken bij uw project en het team.

Risico-inventarisatie
Met onze kennis van de werkvloer stellen we werkbare kwaliteitsplannen en plannen van aanpak op. We kunnen begrotingen uitwerken en risico-inventarisaties opstellen. Alle benodigde gegevens en randvoorwaarden voor een soepele uitvoering zijn op tijd voor uw bouwproject beschikbaar.

Knelpunten signaleren
Als u dat wenst kunnen we alle administratieve en logistieke voorzorgsmaatregelen nemen, zoals bouwvergunningen en de inkoop van bouwmaterialen. Zo kunnen we meteen de knelpunten signaleren en die vroegtijdig bijsturen.

Strakke beheersing
U mag rekenen op strakke procesbeheersing in termen van tijd, kosten en kwaliteit. Daarbij geldt: afspraak is afspraak. Want zo bouwen wij graag aan een goede werkrelatie.